. ΜΟΛΙΣΤΑ: 16 Ιαν 2008

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2008

Όταν πετούν τα σκεπετάρια

Ανταλλάσω λάχανα με μπρόκολα.....
επίσης συλλέγω μανιωδώς παλιά σιδερικά όπως:
καρφιά,
πρόκες, μεταχειρισμένα σίδερα σιδερώματος, κάγκελα ....

και τα ανταλλάσσω με τραπεζογραμμάτια και μετοχές ...

δέχομαι αγκονάρια πελεκημένα ως δωρεά με το αζημίωτο ..

ως αντάλλαγμα μπορώ να σας κάνω την φορολογική σας δήλωση...

Σπεύσατε ...

buzz it!

google analytics