. ΜΟΛΙΣΤΑ: Άδεια χρήσης

Άδεια χρήσης

Creative Commons License
Οι αναρτήσεις σε αυτό το blog δημοσιεύονται υπό την Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License, εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά.

Επιτρέπεται δηλαδή η αναδημοσίευση περιεχομένου με τις προϋποθέσεις:
  • Της αναφοράς του δημιουργού 
  • Της μη εμπορικής χρήσης 
  • Της μη τροποποίησης ή αλλοίωσης του περιεχομένου (όχι παράγωγα έργα)

buzz it!

blog comments powered by Disqus

google analytics