. ΜΟΛΙΣΤΑ: Μόλιστα και όχι Μάλιστα

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2008

Μόλιστα και όχι Μάλιστα

Σήμερα λέω να μιλήσω για την ετυμολογία του τοπωνυμίου Μόλιστα. ΄
Κάποιοι λένε ότι προέρχεται από την λέξη μήλο και την σλαβική κατάληξη -ιστα που είναι συνηθισμένη σε διαφορα μέρη στην Ήπειρο και την Μακεδονία. Άλλοι πάλι ισχυρίζονται ότι η ετυμολογία έχει να κάνει με τους αρχαίους Μολοσσούς, πράγμα που θεωρώ απίθανο διότι αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα ευρήματα που να το τεκμηριώνουν πώς να μπορείς να το δεχθείς ...ούτε γνωρίζω που τοποθετούν οι αρχαιολόγοι σήμερα τους αρχαίους Μολοσσούς...Αλλά και ούτε αν η Μολοσσοί ήταν τοπονύμιο γνωρίζω ..Νομίζω ότι μάλλον για φυλή πρόκειται, συγγενική με αυτή των Δωριέων. Επιφυλασσομαι να επανέλθω επί του θέματος μόλις θα έχω περισσότερες πληροφορίες. Αν και εσείς μάθετε κάτι για το θέμα ρίχτε το στο τραπέζι της συζήτησης...

buzz it!

blog comments powered by Disqus

google analytics